e-recepta

Zachęcam do logowania się na e-konto pacjenta. Wpisanie tam swojego numeru telefonu pozwoli na otrzymywanie e-recepty bezpośrednio na smartfona lub telefon.