PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA
KRAKÓW, OS. ZŁOTA BRAMA, UL. CYSTERSÓW 12/4 tel. 609 502 393
SPRAWDŹ CO CI DOLEGA
OFERTA
LOKALIZACJA
DR MARCIN JABŁOŃSKI
FOTOGALERIA
PRZECZYTAJ
ODWIEDŹ
SKONTAKTUJ SIE ZE MNĄ
DR MARCIN JABŁOŃSKI

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH, SPECJALISTA PSYCHIATRA, LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOONKOLOG,
SUPERWIZOR PSYCHOONKOLOGII


 
 
  
Wykształcenie:

1989 - 1995: Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  
Dane o zatrudnieniu:


od 2013:

Adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierownik Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii w Akademii Ignatianum. 

2012-2013: Dyrektor Zarządzający Centrum Medycznego Luxmed Sp. z o.o.
2007- 2012: Ordynator Oddziału Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.
2000–2007: asystent/starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Oddział Leczenia Depresji, Poradnia Konsultacyjna)
1995-1999: 
asystent w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 
Doskonalenie zawodowe:
 

2014 - uzyskanie certyfikatu psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 68 i certyfikatu Superwizora Psychoonkologii nr 38
2011 - uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 533
2005 - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych obroną pracy pt. „Zaburzenia depresyjne a przebieg ostrej białaczki” w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2004 – uzyskanie tytułu specjalisty psychiatry
1998
– uzyskanie I stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Praca naukowa:

 

 Recenzowane publikacje i publikowane wystąpienia z konferencji naukowych:

 1. S. Murawiec, M. Jabłoński, K. Sosnowska, W. Datka, A. Król-Kuczkowska, R. Moraczewska. Nastawienie psychoterapeutek do leczenia farmakologicznego w trakcie prowadzenia psychoterapii — badanie pilotażowe w wielkomiejskim ośrodku psychiatryczno-psychoterapeutycznym. Psychiatria 12, Nr 3 (2015).
 2. Marcin J. Jabłoński, Sławomir Murawiec, Jacek Bielas, Robert Jach, Maciej W. Pilecki. Financialization may affect the therapeutic relationship in psychotherapy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2015, 15 (1), p. 13–18.
 3. Ewa Posadzka, Robert Jach, Kazimierz Pityński, Marcin Jacek Jabłoński. Treatment efficacy for pain complaints in women with endometriosis of lesser pelvis after laparoscopic electroablation vs. CO2 laser ablation. Lasers in Medical Science, Volume 30, Issue 1, pp 147-152
 4. M.J.Jabłoński. Depresja i zaburzenia nerwicowe. Czasopismo Zbliżenia - o małżeństwie bliżej. Nr 15/2015. 
 5. Wojciech Rachel, Marcin Jabłoński, Wojciech Datka, Andrzej Zięba. Jakość życia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera. Psychogeriatria Polska 2014; 11(3): 67-78 
 6. Datka W, Rachel W, Zyss T, Szwajca K, Jabłoński MJ. Wpływ leczenia elektrowstrząsami na funkcje poznawcze w zaburzeniach depresyjnych. Psychiatria 12/2014. 
 7. Bielas Jacek, Jabłoński Marcin. Gender Identity in the Perspective of Bio-psychological Approaches - Analysis, Reconstruction and DiscussionHoryzonty Wychowania 11/2014; 13(27):15-30
 8. Marcin Jabłoński, Maciej Wojciech Pilecki, Sławomir Murawiec, Jacek Bielas, Wojciech Rachel, Robert Jach. Nowe zagrożenia dla psychoterapii w Polsce po transformacji ustrojowej lat 80. XX wieku.Psychiatria 7/2014.
 9. Marcin Jabłoński, Martyna Kulak, Michał Lenart, Sławomir Murawiec. Dlaczego farmaceuci zamieniają nam leki? Psychiatria 07/2014.
 10. Jabłoński M. Gdzie tu nauka dla psychiatry? W "Z psychiatrami o psychiatrii". Red. Murawiec S. Via medica, 2012. 
 11. Tomasz Zyss, Dominika Dudek, Andrzej Zięba, Piotr Gorczyca, Robert T. Hese, Aleksander Sieroń, Bożena Witkowska, Józef Jarosz, Elżbieta Mańko, Mirosława Orłowiejska-Gilert, Dorota Szwabowska, Andrzej Brodkiewicz, Jan Kaiser, Witold Ciołkiewicz, Marta Banach, Marek Christ, Szczepan Bubka, Grzegorz Bilo, Andrzej Wróbel, Marcin Siwek, Wojciech Datka, Marcin Jabłoński, Bartosz Grabski, Grzegorz Mączka, Marcin Zygmuntowicz, Paweł Brudkiewicz, Norbert Wojnar, Maja Łączyńska, Joanna Borowiecka-Kluza, Adam Polański. "Badania kliniczne nad zastosowaniem stymulacji TMS w terapii depresji". W: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna: w poszukiwaniu nowej metody leczenia depresji., red. Tomasza Zyssa, Kraków: Wydawnictwo Medyczne "alfa-medica press", 2012.
 12. Jabłoński M. Wstęp do psychoonkologii. W "Podstawy hematologii”. Nowak W.S. Skotnicki A.B. Medycyna Praktyczna, 2011.
 13. Lelek A, Bętkowska B, Jabłoński M. Lęk a obraz własnego ciała u kobiet dorastających w rodzinie z problemem uzależnienia. Psychiatria Polska, 5, 2011.
 14. Jabłoński M. Farmakoterapia zaburzeń nerwicowych – warunki optymalnego wyboru leczenia. Psychiatria po Dyplomie, 8, 2011.
 15. Jabłoński M.  Czym jest zdrowie, czym jest choroba? Odnaleźć drogę. Październik 2009.
 16. Jabłoński M. Adaptative concept of delusions – the next step for cognitive therapy of schizophrenia. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Vol. 259, Suppl. 1, Sept. 2009
 17. Jabłoński M. Adaptacyjna teoria urojeń. Portal Schizofrenia.pl, 2009.
 18. Jabłoński M, Sacha P, Grymek A, Ryczkowska G. Podejrzenie zespołu Aspergera u mężczyzny z przewlekłymi zaburzeniami zachowania i emocji – opis przypadku. Psychiatria Polska, 4, 2009.
 19. Jabłoński M. Poczucie koherencji a ryzyko rozwoju depresji u chorych na ostrą białaczkę. Psychoonkologia, tom 13, 2009.
 20. Jabłoński M, Dudek D, Zięba A. Miejsce psychoonkologii we współczesnej psychiatrii. Psychiatria Polska, 5, 2008.
 21. Jabłoński M, Dudek D, Furgała M, Datka W, Zięba A. Wykorzystanie kwestionariusza Manfreda Cierpki w analizie wsparcia rodzinnego u pacjentów z ostrą białaczką. Psychiatria Polska, 6, 2007.
 22. Paradowska M, Rogóż M, Datka W, Dudek D, Zięba A, Jabłoński M. Social support of patients suffering from affective disorders. European Psychiatry. Vol. 21, Suppl. 1, 2006.
 23. Datka W, Siwek M, Mączka G, Zyss T, Zięba A, Dudek D, Jabłoński M. Working memory in major depression patients treated with ECT. European Psychiatry. Vol. 21, Suppl. 1, 2006.
 24. Jabłoński M, Dudek D, Zięba A. Datka W., Lebiedowicz H., Skotnicki A. Czynniki hematologiczne i demograficzne kształtujące obraz depresji w ostrych białaczkach w początkowym okresie leczenia hematologicznego. Psychiatria Polska, tom. XXXVIII, Nr.3-2004, Suppl.
 25. Zyss T, Zięba A, Dudek D, Wróbel A, Siwek M, Datka W, Jabłoński M, Grabski B. Badania nad czynnością bioelektryczną EEG u pacjentów poddawanych zabiegom elektrowstrząsowym, terapii farmakologicznej oraz stymulacji magnetycznej – poszukiwania prognostyków odpowiedzi klinicznej. Psychiatria Polska, tom. XXXVIII, Nr.3-2004, Suppl.
 26. Jabłoński M, Lebiedowicz H, Dudek D, Zięba A, Skotnicki AB. Zaburzenia depresyjne u chorych na białaczkę. Psychiatria Polska, 5, 2003.
 27. Jabłoński M., Dudek D. Kiedy nieszczęścia chodzą parami - depresja w chorobach somatycznych. W: „Depresja wiedzieć aby pomóc”, red. D. Dudek, A. Zięba, Wydawnictwo medyczne, Kraków 2002. 
 28. Jabłoński M. Powikłania depresji. W: „Depresja wiedzieć aby pomóc”, red. D. Dudek, A. Zięba, Wydawnictwo medyczne, Kraków 2002.
 29. Jabłoński M. Gdzie należy leczyć depresję. W: „Depresja wiedzieć aby pomóc”, red. D. Dudek, A. Zięba, Wydawnictwo medyczne, Kraków 2002.
 30. Jabłoński M, Lebiedowicz H, Dudek D, Piątkowska-Jakubas B, Sariusz-Skąpska M, Zięba A, Skotnicki AB. Ciężka depresja z objawami psychotycznymi rozpoznana w końcowej fazie leczenia ostrej białaczki dwufenotypowej. Psychiatria Polska, 3, 2002. 
 31. Jabłoński M., Dudek D., Zięba A. Zaburzenia depresyjne jako wskaźnik rokowniczy w ostrych białaczkach – wyniki wstępne. Psychiatria Polska, Tom XXXV, Nr.3-2001, Suppl.
 32. Skotnicki AB, Jabłoński M, Szostek M, Libura M. Charakterystyka hematopoetycznej komórki pnia i jej biologicznego markera – molekuły CD34. Przegląd Lekarski, 1999; 56, Suppl 1.
 33. Walter Z, Szostek M, Węglarska D, Raguszewska D, Jabłoński M, Lorenz F, Skotnicki AB. Metody zamrażania, rozmrażania i oceny żywotności hematopoetycznych komórek pnia. Przegląd Lekarski, 1999; 56 Suppl 1.
 34. A.B. Skotnicki, B. Piątkowska-Jakubas, T. Wolska-Smoleń, W. Jurczak, M. Rucińska, T. Sacha, D. Hawrylecka, A. Jurczyszyn, M. Jabłoński, F. Lorenz, Z. Walter, L. Werda, D. Węglarska, M. Szostek, A. Balana-Nowak, E. Zdziłowska, D. Zawirska. Przeszczepianie autologicznych komórek hemopoetycznych u chorych z proliferacyjnymi hemocytopatiami oraz guzami litymi w materiale Kliniki Hematologii CM UJ w okresie od kwietnia do grudnia 1998 r. Acta Haematologica Polonica, Suplement 2, tom.30, 1999.
 35. M. Szostek , Z. Walter, D. Węglarska, F. Lorenz, M. Jabłoński , I. Musiał, A.B. Skotnicki. Wpływ zamrażania i przechowywania komórek hematopoetycznych w -80ºC na żywność i potencjał klonogenny – miarą skuteczności stosowanych metod przygotowania materiału przeszczepowego. Acta Haematologica Polonica, Suplement 2, tom.30, 1999.
 36. D. Węglarska, Z. Walter, F. Lorenz, M. Jabłoński, A. Balana-Nowak, E. Zdziłowska, A.B. Skotnicki. Acta Efektywność mobilizacji komórek macierzystych szpiku dla celów transplantacyjnych. Haematologica Polonica, Suplement 2, tom.30, 1999.
 37. T. Wolska-Smoleń, B. Piątkowska-Jakubas, A. Jurczyszyn, L. Werda, D. Hawrylecka, F. Lorenz, M. Jabłoński, Z. Walter, A.B. Skotnicki. Wysokodozowana chemioterapia wsparta autologicznym przeszczepieniem komórek hemopoetycznych w leczeniu chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – obserwacje własne. Acta Haematologica Polonica, Suplement 2, tom.30, 1999.
 38. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Jurczak W., Wolska-Smoleń T., Jabłoński M., Lorenz F., Walter Z., Węglarska D., Balana-Nowak A., Zdziłowska E., Szostek M., Musiał I., Jurczyszyn A., Verda L. Autologous transplants in haematological malignancies and solid tumours. Bone Marrow Transplantation 1999, 23, 1, 193, 641.
 39. Machaczka M, Rucińska M, Jabłoński M, Skotnicki AB. Przyczyny nieskuteczności leczenia w ostrych białaczkach – rola oporności blastów na cytostatyki. Przegląd Lekarski, 1998; 55.
 40. Skotnicki AB, Jabłoński M, Musial J, Swadźba J. Rola magnezu w patogenezie i terapii astmy oskrzelowej. Przegląd Lekarski, 1997; 54.
 41. Jabłoński M, Skotnicki AB. Leki immunosupresyjne. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dietetyki, 8, 1997.
 42. D. Węglarska, M. Jabłoński, M. Szostek, A. Balana-Nowak, M. Machaczka. Ocena komórek jednojądrzastych – MNC (żywotności po rozmrożeniu, klonogenność, expresji Cd34+) uzyskanych w trakcie aferezy w systemie Baxter Fenval CS 3000 plus. Acta Haematologica Polonica, Suplement 3, tom.28, 1997.
 43. T. Wolska-Smoleń, M. Jabłoński, L. Mirosznikowa, M. Machaczka. Neuroblastoma – opis przypadku. Acta Haematologica Polonica, Suplement 3, tom.28, 1997.
 44. Skotnicki AB, Jabłoński M. płytkotwórczy czynnik wzrostu – trombopoetyna. Właściwości molekularne i biologiczne. Przegląd Lekarski, 1996; 53.

 Inne wystąpienia na konferencjach naukowych i forach dyskusyjnych:

 1. Marcin Jabłoński. Rodzina,  znajomi, przyjaciele - jak nas widzą. Konferencja Razem wygramy z Rakiem Piersi Krzeszowickiego Koła Amazonek, Trzebinia 2015.
 2. Marcin Jabłoński. Wpływ przemian gospodarczyw w Polsce na relację lekarz - pacjent. Konferencja - Dehumanizacja Medycyny. Katowice, 10 października 2015.
 3. Marcin Jabłoński. Cele i zadania superwizji w psychoonkologii. 12 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Gdańsk, 17-19 września 2015.
 4. Marcin Jabłoński. Introjekty finansjalizacji a etyka zawodowa psychiatry i psychoterapeuty. VI Konferencja Czasopisma Psychiatria - Aktualności ze świata. Warszawa, 8 maja 2015.
 5. Marcin Jabłoński. Fibromialgia – koncepcja psychosomatyczna. Diagnostyka i leczenie. VIII Międzynarodowy Kongres: Psychiatria Medforum 2014, Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 2014 r.
 6. Marcin Jabłoński. Specyfika superwizji w psychoonkologii. VIII Międzynarodowy Kongres: Psychiatria Medforum 2014, Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 2014 r.
 7. Marcin J. Jabłoński. Wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz-pacjent. Forum Hospicjów Polskich, Sympozjum "Problemy etyczne w opiece hospicyjnej", Kraków, 2014.
 8. Jabłoński M. Mity na temat depresji. Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej, Rzeszów, 2014.
 9. Jabłoński M. Rola Konsultacji psychiatrycznej w diagnostyce i leczeniu fibromialgii. Zebranie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Kraków, 2014.
 10. Lenart M. Kulak M. Jabłoński M. Motywacje farmaceutów do zamiany leków a podmiotowy charakter relacji terapeutycznej. Międzynarodowa Konferencja: Pomiędzy psychologią mechanizmów a antropologią, Kraków, 2014. 
 11. Jabłoński M. Kryzys choroby nowotworowej a wsparcie rodzinne. Akcja Kobiety Kobietom Krzeszowickiego Koła Amazonek, Krzeszowice 2014.
 12. Jabłoński M. Kryzys choroby nowotworowej: perspektywa psychiatry-psychoonkologa. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Psychiatria Medforum - Psychiatria wobec kryzysu: od diagnozy do terapii. Wisła 2013. 
 13. Jabłoński M. Czy społeczny proces finansjalizacji wpływa na relację terapeutyczną? Międzynarodowa konferencja naukowo szkoleniowa: Psychiatria Medforum - Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne. Wisła 2012.
 14. Jabłoński M. Zaburzenia z pogranicza (borderline) z perspektywy społecznej i organizacji opieki psychiatrycznej w Małopolsce. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, Kraków, 2012.
 15. Jabłoński M. Przyszłość oddziału psychiatrycznego przy szpitalu ogólnym im. L. Rydygiera w Nowej Hucie w kontekście MPOZP. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady ds. Psychiatrii. Kraków 2011.
 16. Jabłoński M, Murawiec S .Zaburzenia borderline - powrót do przyszłości. Międzynarodowa konferencja naukowo szkoleniowa: Psychiatria Medforum - Optymalizacja leczenia w psychiatrii 2011. Wisła 2011.
 17. Murawiec S, Jabłoński M. Schizofrenia powrót do przyszłości. Międzynarodowa konferencja naukowo szkoleniowa: Psychiatria Medforum - Optymalizacja leczenia w psychiatrii 2011. Wisła 2011.
 18. Jabłoński M. Zjazd ECNP – komentarz lekarza praktyka. Międzynarodowa konferencja naukowo szkoleniowa: Psychiatria Medforum - Optymalizacja leczenia w psychiatrii 2011. Wisła 2011
 19. Jabłoński M. Wyzwania w psychiatrii 2011-w województwie małopolskim. Konferencja Psychiatria 2011, Kraków, 2011.
 20. Jabłoński M. Optymalizacja farmakoterapii nerwic. IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Wisła, 2010
 21. Jabłoński M. Specyfika relacji terapeutycznej w trakcie farmakoterapii nerwic. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, Kraków 2010.
 22. Jabłoński M. Psychoedukacja salutogeniczna w chorobach somatycznych. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, Kraków 2010.
 23. Jabłoński M. Farmakoterapia zaburzeń nerwicowych. III Kongres Akademii po Dyplomie, Psychiatria. Warszawa, 2010
 24. Jabłoński M. Metoda psychoedukacji salutogenicznej u chorych somatycznie. Psychiatria konsultacyjna, Wisła 2009
 25. Jabłoński M. Depresja w chorobie nowotworowej – wyzwanie dla konsultanta i terapeuty. Psychiatria konsultacyjna, Wisła 2009
 26. Grymek A., Jabłoński M. Potrzeby konsultacyjne psychiatryczne w wielospecjalistycznym szpitalu wojewódzkim. Psychiatria konsultacyjna, Wisła 2009
 27. Jabłoński M., Dyl-Matuszko K. Psychoedukacja bazująca na głównych pojęciach psychologii zdrowia. 10 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Władysławowo, 2009.
 28. Jabłoński M. Mężczyzna w kryzysie – problemy wieku średniego z perspektywy psychoterapeuty. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, 2009.
 29. Jabłoński M. Wsparcie rodzinne i społeczne w leczeniu pacjentów chorych somatycznie na przykładzie pracy własnej z chorymi na ostrą białaczkę. III Forum Lekarzy WSS. im. L. Rydygiera. Kraków, 2009.
 30. Jabłoński M. Jak optymalnie wykorzystać możliwości terapii schizofrenii – analiza przypadków klinicznych. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, 2009.
 31. Grymek A. Jabłoński M. Zespół Aspergera u dorosłego pacjenta – opis przypadku. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, 2009
 32. Jabłoński M. Czy na pewno lepiej urodzić się mężczyzną? Problemy wieku średniego z perspektywy gabinetu psychoterapeuty. Konferencja Akademii Nowoczesnej Diagnostyki. Andropauza-druga młodość dojrzałego mężczyzny. Kraków, 2009.
 33. Jabłoński Marcin. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne w świetle Evidence Based Medicine. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Farmakoterapia, psychoterapia - jeden cel, dwie drogi”, Wisła, 2008.
 34. Jabłoński M. SNRI – przewaga podwójnego działania. XIV wiosenne spotkania z depresją. Krynica, 2008.
 35. Jabłoński M. Jak optymalnie wykorzystać możliwości terapii schizofrenii. Analiza przypadków klinicznych. Euroregionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.”XIII Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne”, Polańczyk, 2008.
 36. Jabłoński M. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w świetle EBM. Zebranie Krakowskiego Oddziału PTP, 2008.
 37. Jabłonski M. Problemy diagnostyczne depresji w chorobach somatycznych. V Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne. Białystok, 2007.
 38. Jabłoński M., Dudek D., Zieba A., Skotnicki AB. Sense of Coherence (SOC) and depressive disorders in the first three months of chemotherapy for acute leukemia. Professional Development for Young Psychiatrists, WPA educational programme. Czeski Krumlov, 2004.
 39. Jabłoński M., Furgał M., Dudek D., Datka W, Zięba A. Wymiary funkcjonowania rodziny i poczucie koherencji w początkowym okresie leczenia ostrej białaczki a późniejszy przebieg choroby. VII Konferencja polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Gdańsk, 2003.
 40. Jabłoński M., Lebiedowicz H., Dudek D., Zięba A., Skotnicki A. Wpływ zaburzeń depresyjnych na przebieg choroby białaczkowej. Doniesienie wstępne. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Gdańsk, 2001.
 41. Jabłoński M., Lebiedowicz H., Dudek D., Zięba A., Skotnicki A. Ocena poczucia koherencji u pacjentów hematologicznych po przeszczepie komórek krwiotwórczych. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Gdańsk, 2001.
 42. Jabłoński M., Lebiedowicz H., Dudek D., Zięba A., Skotnicki A. Depresja reaktywna z objawami psychotycznymi u pacjentki z ostra białaczką poddanej autologicznemu przeszczepowi komórek macierzystych –opis przypadku. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Gdańsk, 2001.
 43. Jabłoński M. Zyski i straty wynikające z zapisów o preferencjach krajowych w zamówieniach na leki. Pierwsze regionalne forum dyskusyjne „Zamówienia publiczne w służbie zdrowia – oczekiwania zamawiających i oferentów wobec nowej ustawy o zamówieniach publicznych”, Kraków, 2000.
 44. Skotnicki AB, Piątkowska-Jakubas B, Wolska-Smoleń T, Jurczak W, Jabłoński M. Autologous transplants in haematological malignancies and solid tumors. 25 Annual Meeting EBMT, Hamburg 1999 .
 45. Jabłoński M, Węglarska D, Sacha T. Assesment of the efficacy of stem cell collection in CML patients at diagnosis and after chemiotherapy. 25 Annual Meeting EBMT, Hamburg 1999.
 46. Jabłoński M, Węglarska D, Sacha T . Assesment of the efficacy of stem cell collection in CML patients at diagnosis and after chemiotherapy. Seminar new trends in the treatment of acute leukemia. Dubrownik, 1998.

Autor multimedialnych projektów edukacyjnych dla lekarzy:

 1. Jabłoński M., Lelek A. Depresja w chorobach somatycznych. Portal: Edukacjamedyczna.pl
 2. Jabłoński M., Lelek A. Diagnostyka zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Portal: Edukacjamedyczna.pl
 3. Jabłonski M. Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Portal: Edukacjamedyczna.pl

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych z dziedziny psychiatrii i onkologii:
 1. 12 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Gdańsk, 17-19 września 2015.
 2. VIII Międzynarodowy Kongres: Psychiatria Medforum 2014, Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 2014 r.
 3. 14 Congress of European Society for Biomedical Research on Alcoholism. Warszawa 2013.
 4. Aktualne postępy w organizacji systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Polska-analizy i rozwiązania. Warszawa 2012.
 5. XXIII Polsko-Niemieckie Sympozjum. Czy są jeszcze zdrowi. Niebezpieczne trendy w psychiatrii. Bielefeld 2012.
 6. The 20th European Congress of Psychiatry, Praga 2012.
 7. VII International symposium on schizophrenia. Ljubljana 2011.
 8. 24 European Collage of Neuropsychopharmacology. Paryż 2011.
 9. 2 International Neuro-Psychopharmacotherapy Conference. Playa Blanca 2010.
 10. 23 European Collage of Neuropsychopharmacology. Amsterdam 2010.
 11. 2 European Conference on Schizophrenia Research. Berlin 2009.
 12. 1 International Neuro-Psychopharmacotherapy Conference. Huelva 2009. 
 13. The BRIDGE Annual Meeting- Bipolar Disorder Medical Education Programme. Paryż 2009.
 14. Focus on CNS disorders. Budapeszt 2008.
 15. 21 European Collage of Neuropsychopharmacology. Barcelona 2008.
 16. 20 European Collage of Neuropsychopharmacology. Wiedeń 2007.
 17. 1 European Conference on Schizophrenia Research. Dusseldorf 2007
 18. 13 International Congress European Society of Child and Adolescence Psychiatrists. Florencja 2007.
 19. Improving the lives of patients with CNS disoreders. Berlin 2007.
 20. 19 European College of Neuropsychopharmacology. Paryż 2006.
 21. 14 European Congress of Psychiatry, Association of European Psychiatrists. Nicea 2006.
 22. Evidence Based Medicine in Anxiety Disorders. Kopenhaga 2006.
 23. Professional development for young psychiatrists, WPA Educational Programme. Czeski Krumlov 2004.
 24. New Insights Into Supportive Therapy in Oncology. Rovaniemi 2002.
 25. American Society of Clinical Oncology. Orlando 2002.
 26. 24 Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation. Courmayer 1998.
 27. European School of Haematology. Potsdam 1998.

 

 Uczestnictwo w licznych kursach i krajowych konferencjach naukowych z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i psychoonkologii


Uzyskanie certyfikatu Centrum Monitorowania Jakości CMUJ w zakresie Ewaluacji Badań Medycznych


Uczestnictwo w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach klinicznych leków:

BMS- CN-138-008, BMS- CN 138-013, Organon – 25543, Organon – 25544, Lundbeck -12013A


Pozostała działalność zawodowa i organizacyjna:

Aktualnie:

 • Członek Psycho-Oncology Co-operative Research Group
 • Członek Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego
 • Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 • Członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
 • Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Kształcenia Specjalistycznego PTP
 • Konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie psychiatrii

 

W ubiegłych latach:

 • Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w kadencji 2010/2013
 • Przewodniczący Zespołu ds. Etyki Szpitala Rydygiera Sp. z o.o., w latach 2011-2012
 • Członek składu Sądu Koleżeńskiego Krakowskiego Oddziału PTP, w kadencji 2007-2011
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w kadencji 2005-2009
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTP, w kadencji 2002-2006
 • Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności UMK, w latach 2005 – 2008.
 • Kierownik specjalizacji z psychiatrii w latach 2004-2008

 

 Status osobisty:

 •  Żonaty, dwoje dzieci. Żona Małgorzata jest lekarzem, specjalistą dermatologii i wenerologii.

 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.